Jdi na obsah Jdi na menu

Základová deska

article preview

Zjednodušený postup prací na základové desce:

Vytyčení domu

Práce začíná vytyčením základů domu,  vychází se z navrženého projektu. Je dobré, vytyčení doporučujeme, aby probíhalo  zároveň se zemními pracemi, aby mohla před betonáží pasů proběhnout kontrola zaměření.

Geodet zaměří také tzv. bod nula což je výška budoucí podlahy.

Zemní práce

Cílem je vyhloubit základové pasy. Nejdříve se skryje a uskladní vrstva ornice. Zaměří se a znovu vytyčí základové pasy. Následuje hloubení pasů většinou bagrem či jinou stavební mechanizací. Neopomíjíme na vyhloubení ležaté kanalizace, popřípadě jímky.

Začištění základové spáry

Spáru je třeba začistit. A to nejčastěji manuálně. Zároveň se připraví zemnící pásek pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, el...)

Zalití základové spáry betonem

Následně se základové pasy zalijí betonem (typ betonu určí projektant nejčastěji B15). Beton dodáváme z betonárky v tzv. mixech popřípadě jej můžeme na místě připravit.

Pokud stavíme v propustných a nesoudržných zeminách, můžeme základy před betonáží podsypat vrstvou štěrku. Nejlépe je betonovat hned po vyhloubení, aby nedošlo k provalení stěn popřípadě zaplavení vodou.

Bednění

Na základových pasech založíme řadu dutých tvárnic, které budou tvořit výšku a hranici základové desky (ztracené bednění). Tvárnice vylijeme betonem. Je možno také použít dřevěné bednění.

Hutnění, úprava podkladu

Místo, které ohraničují základové pasy zhutníme a podsypeme štěrkem. Položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Je třeba přeměřit správný spád kanalizace a těsnost potrubí ověřit tlakovou zkouškou. Také se vyvedou tzv. husí krky pro elekřinu (telefon, internet...).

Vlastní vylití základové desky

Následuje pokládka výztuže – pokud ji projekt předepisuje a vlastní vylití základové desky. Beton se zhutní a následně jej zaleštíme rotačními hladičkami (dosahujeme tak veliké přesnosti). Povrch ošetříme postřikem proti rychlému vysychání (a popraskání), který vám ušetří práci s kropením hotové desky. Za cca 30 dnů je deska vyzrálá a připravena na další stavbu.

Náhledy fotografií ze složky ZÁKLADOVÁ DESKA